Teknik

VW har en lång tradition av att använda boxermotorer. En boxermotor är en motor med horisontella cylindrar placerade i två rader, dessa rader sitter på var sin sida om vevaxeln. Andra motortyper har inte alls detta upplägg och skiljer sig mycket i konstruktion, oftast sitter cylindrarna är i samma rad (rak motor), eller sitter monterade i en vinkel, detta kallas en V-motor.

Tack vare boxermotorns konstruktion får bilar och mc med denna typ av motor en få en lägre tyngdpunkt. Dock är en boxermotor vanligtvis bredare än andra motortyper och blir därför dyrare att bygga. Detta har tagit ner populariteten bland biltillverkare.

Förutom Volkswagen har även  Alfa-Romeo, DAF, och Porsche under många år använt boxermotorer i sina bilar. Japanska Subaru är en av ytterst få tillverkare fortfarande i denna tid uteslutande använder boxermotorer i sina bilmodeller. År 2008 offentliggjorde de också världens första boxermotor för dieselbränsle.