Flöde

Med ordet flöde avser man ett mått på en kvantitet som passerar en viss yta under en viss tid. När det gäller bilar så är det i huvudsak luftflöde som är viktigt för att påverka prestandan.  Ett sätt att öka flödet är att montera ett öppet luftfilter, andra saker man kan göra är att skaffa en turbo eller en kompressor.