Porta

”Portning” är en term som används inom bilindustrin för att beskriva förändringar av in- och utgångarna i ett motorblock för att förbättra luftflödet. Det handlar alltså om att göra justeringar i motorns in- och utgångar för att öka luftflödet och därmed förbättra motorns prestanda och effektivitet.